ԳՐԱՆՑՈՒՄ | ԴՈՒՐՍ ԳՐՈՒՄ

Վաղ ժամանման և սենյակի առկայությունը երաշխավորելու համար անհրաժեշտ է  հավելյալ մեկ օրվա արժեքի չափով վճարում կատարել։

Ուշ մեկնման դեպքում հավելավճարը կկազմի սենյակի մեկ օրվա արժեքի 50%-ը, եթե դուրս գրումը մինչև ժամը 18:00-ն է։ Եվ հավելյալ մեկ օրվա գումար կգանձվի սենյակը 18:00-ից ուշ հանձնելու պարագայում։

ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գրանցման համար հարկավոր է ներկայացնել վավեր անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ լուսանկարի առկայությամբ (անձնագիր, վարորդական վկայական կամ ծննդյան  վկայական՝ անչափահասների պարագայում)։ 18 տարեկանից ցածր երեխաներին պետք է ուղեկցեն ծնողները կամ օրինական խնամակալները։

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

6 տարեկանից ցածր երեխաները ծնողների ուղեկցությամբ մնում են անվճար։ 7-12 տարեկան երեխաների համար գործում է օրական 5,000 դրամ հատուկ սակագին։

ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Ամրագրում կատարելու համար պահանջվում է վավեր բանկային քարտ, քանի որ ըստ Ձեր ընտրած սակագնի՝ կարող է պահանջվել նախնական վճարում կամ գումարի սառեցում։

Բոլոր վճարումները կարող են կատարվել ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ տարբերակով՝ բանկային փոխանցմամբ կամ Visa, Master, American Express, Diners Club, UnionPay և JCB քարտատեսակների միջոցով։

ՉԵՂԱՐԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Ստանդարտ վճարում. վճարումը կատարվում է ժամանման պահին։ Չեղարկումն անվճար է, եթե այն կատարվում է ժամանման օրվանից նվազագույնը 48 ժամ առաջ։ Այլապես մեկ օրվա արժեքը գանձվում է որպես տուգանք։ Եթե Դուք չեք չեղարկում Ձեր ամրագրումը, բայց  նաև չեք ժամանում հյուրանոց, ապա դարձյալ մեկ օրվա արժեքը գանձվում է որպես տուգանք։

Խմբային ամրագրում. վճարումը կատարվում է ամրագրման պահին։ Երկու և ավելի սենյակների չեղարկման, չժամանելու կամ փոփոխությունների դեպքում գումարը հետ չի վերադարձվում։

ՎԱՂ ՄԵԿՆՈՒՄ

Վաղ մեկնման պարագայում հարկավոր է տեղեկացնել մեկնման օրվանից նվազագույնը  48 ժամ առաջ, որպեսզի խուսափեք մեկ օրվա արժեքի չափով տուգանքից։

ԾԽԵԼՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մեր հյուրանոցի ամբողջ տարածքում ծխել չի թույլատրվում։ Ծխելու համար  նախատեսված է տուգանք՝ 70,000 ՀՀ դրամի չափով։

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կենդանիներ հյուրանոցում չեն թույլատրվում